Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden

Proclaimer

De gemeente Ferwerderadiel is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We besteden er uiterste zorg aan. Hierbij staat voorop dat de informatie actueel, correct en voor de gebruiker en bezoeker relevant is. Toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en het principe ‘zoeken is vinden’ zijn belangrijk. Daarom staan wij open voor opmerkingen of ideeën van uw kant.

Heeft u suggesties of komt u fouten of verouderde informatie tegen, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina.

Als u ons een e-mail stuurt via het algemene reactieformulier 'elektronisch bericht', hanteren wij de procedure volgens ons kwaliteitshandvest. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

De inhoud van de sites waarmee een link is aangebracht op basis van een aantal criteria, valt niet onder verantwoordelijkheid van de gemeente Ferwerderadiel.