Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden

Financiën

De aanleg van een fietspad, het onderhoud van de riolering, de bouw van een nieuwe basisschool, de restauratie van een kerktoren: voor alles wat de gemeente doet is geld nodig. Waarvoor en hoeveel geld beschikbaar wordt gesteld, legt de gemeente vast in de begroting.

De gemeente krijgt ongeveer 80 procent van haar inkomsten van het Rijk. Afhankelijk van het aantal inwoners, de oppervlakte en een aantal speciale omstandigheden krijgt elke gemeente een bijdrage uit het zogeheten Gemeentefonds: de algemene uitkering.

Ook bestaat er een aantal specifieke uitkeringen van het Rijk, bijvoorbeeld te behoeve van sociale voorzieningen en onderwijs. Naast de bijdrage uit Den Haag krijgt de gemeente geld van haar eigen burgers. Deze overige 20 procent wordt op de volgende wijze geïnd.

  • Via gemeentelijke belastingen (zoals onroerendezaakbelasting)
  • Via rechten (zoals rioolrecht)
  • Via leges (zoals de kosten voor een ID-bewijs of een bouwvergunning)

Ieder jaar wordt er een begroting vastgesteld voor het jaar wat daarop volgt. Daarnaast wordt na afloop van elk jaar een jaarrekening vastgesteld. De begrotingen en jaarstukken kunt u inzien.