Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden

Fries taalbeleid - beleidsplan Frysk

Ferwerderadiel is een tweetalige gemeente. De meeste inwoners spreken Fries. Een kleiner deel kan ook Fries lezen en schrijven.

Het beleidsplan Frysk (265.11 KB)(Lees voor) laat zien wat de gemeente wil met de Friese taal. En hoe de Friese identiteit zichtbaar gemaakt kan worden.