Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden

Onderwijs

Iedereen heeft recht op onderwijs. Want met een diploma op zak krijg je meer kansen in de maatschappij. De Rijksoverheid bepaalt wat kleuters en jongeren moeten leren. En wat ze moeten kunnen en weten na een bepaald schooljaar. Of de scholen daarin slagen, controleert de Onderwijsinspectie.

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft in de afgelopen jaren veel nieuwe basisscholen laten bouwen. Het zijn ruime, verzorgde schoolgebouwen met moderne voorzieningen.

De gemeente heeft ook speciale aandacht voor kinderen met (onderwijs)achterstanden. Spreekt en leest het kind goed Nederlands? Juf, meester en docent letten daar goed op.

De gemeente werkt niet alleen. Ook de bibliotheek en de peuterspeelzaal dragen hun steentje bij. Want alle kinderen verdienen een kans!

In de dorpen Ferwert, Marrum, Hallum, Blije, Burdaard en Reitsum zijn openbare en christelijke basisscholen gevestigd. De digitale gemeentegids biedt een overzicht van de scholen in onze gemeente.

Onderwijsgroep Fier

Twintig scholen in de gemeenten Ferwerderadiel, Menameradiel, het Bildt en Leeuwarderadeel werken samen in Onderwijsgroep Fier.

OBS Op ‘e Trije uit Ferwert en OBS Op ‘e Dobbe uit Hallum zijn aangesloten op Fier. Fier is het Friese woord voor ‘trots’.

Dockinga College Ferwert

In Ferwert staat een vestiging van Christelijke scholengemeenschap Dockinga.