Kulturele Haadstêd 2018

" "

In 2018 is Leeuwarden de Kulturele Haadstêd van Europa. Dit heeft impact op heel Fryslân. Het gaat niet alleen om Leeuwarden, maar om de hele Friese mienskip. KH2018 is een práchtige gelegenheid om een groot publiek uit binnen- en buitenland kennis te laten maken met de schoonheid van Fryslân én van onze gemeente!

In 2018 worden ruim 40 grote projecten in Fryslân georganiseerd. Daarnaast kunnen inwoners, verenigingen en stichtingen zelf een activiteit of project in 2018 organiseren en hun activiteit aanhaken bij KH2018. Dit geldt niet alleen voor nieuwe, maar ook voor bestaande evenementen.

Activiteitenkalender

Wilt u weten welke activiteiten plaatsvinden in de DDFK-gemeenten? Bekijk dan de activiteitenkalender (438.85 KB)(Lees voor).

Subsidie activiteiten en projecten KH2018 gemeente Ferwerderadiel

De gemeente  Ferwerderadiel geeft een impuls aan activiteiten en projecten die in het kader van KH2018 georganiseerd worden in de regio. Zowel in 2017 als in 2018 is er subsidie beschikbaar. Meer informatie over de procedure voor het aanvragen en het beoordelen van subsidie is te vinden in de ‘Beleidsregels subsidiering activiteiten en projecten KH2018 gemeente Ferwerderadiel’. Hierin staan onder andere de activiteiten waarvoor subsidie kan worden gevraagd en de voorwaarden waaraan een activiteit moet voldoen. Ook staat erin op grond waarvan een subsidie kan worden geweigerd.

Aanvraagformulier subsidie

Een eenmalige subsidie van de gemeente Ferwerderadiel kan uitsluitend worden aangevraagd door het aanvraagformulier (309.57 KB)(Lees voor) volledig in te vullen en te mailen naar info@ddfk.nl, o.v.v. Team Mienskip, Subsidieaanvraag activiteiten en projecten KH2018 gemeente Ferwerderadiel. 

Het ingevulde formulier kan ook gestuurd worden naar Gemeente Ferwerderadiel, Postbus 13, 9290 AA Kollum.

Dit formulier dient minimaal 6 weken voor aanvang van de activiteit of project ingediend te worden.

Beleidsregels

Meer informatie over de procedure voor het aanvragen en het beoordelen van subsidie is te vinden in de ‘Beleidsregels subsidiering activiteiten en projecten KH2018 gemeente Ferwerderadiel (482.48 KB)(Lees voor)’ .
Hierin staan onder andere de activiteiten waarvoor subsidie kan worden gevraagd en de voorwaarden waaraan een activiteit moet voldoen. Ook staat erin op grond waarvan een subsidie kan worden geweigerd.

Hulp nodig of ervaringen delen?

Wilt u in 2018 zelf een activiteit of project organiseren, en kunt u wel wat hulp gebruiken bij het maken van een projectplan? Of wilt u ervaringen over uw project delen? Kijk dan eens op www.stipe.frl. Deze online kennisbank is ontwikkeld door Keunstwurk en stichting Leeuwarden-Fryslân 2018. U vindt er o.a. een projectenprikbord, informatie over fondsenwerving en informatie over diverse workshops in Fryslân waar u aan deel kunt nemen.

Meer informatie DDFK-gemeenten

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Ineke Boskma of Rennie Haaksma-van der Heide, beleidsmedewerkers cultuur van de DDFK-gemeenten, tel. (0519) 298 888, e-mail info@ddfk.nl. U kunt bij hen terecht voor informatie over de projecten die in 2018 in de gemeenten Dantumadeel, Dongeradeel , Ferwerderadiel en/of Kollumerland c.a. plaats zullen vinden.

Meer algemene informatie over Kulturele Haadstêd 2018

Voor meer algemene informatie over Kulturele Haadstêd 2018, over de ruim 40 grote projecten in Fryslân en hoe u op de een of andere manier deel kunt nemen in 2018, kunt u kijken op www.2018.nl of contact opnemen met het informatiekantoor van Leeuwarden-Fryslân 2018 (tel. 058 751 2018, e-mailadres info@2018.nl).

KH2018 is dé kans om de culturele rijkdom, de schoonheid en de mienskipssin van Noordoost-Fryslân te laten zien! Doet u ook mee in 2018?