Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het college bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor en voert ze uit. Daarnaast voert het college zelfstandig allerlei wetten, regelingen e.d. van Rijk en Provincie uit en verleent vergunningen en subsidies.

" "

Burgemeester mr. Wil van den Berg

Portefeuilles en nevenfuncties

Wethouder Jaap Hijma

Portefeuilles en nevenfuncties

Wethouder Jelle de Vries

Portefeuilles en nevenfuncties