Commissies

In de gemeente zijn diverse commissies actief. 

Maakt u bezwaar tegen een besluit van het college? Dan kunt u terecht bij de commissie voor de bezwaarschriften

Voelt u zich onjuist behandeld door één van de ambtenaren? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator. 

Houdt de gemeente haar huishoudboekje goed bij? Dat controleert de Rekenkamercommissie

En tenslotte is er nog de Welstandscommissie. Die beoordeelt alle bouwplannen van burgers en controleert of de gemeente goed op monumenten past.

U kunt in het menu links op het scherm klikken op een onderwerp naar keuze.