Gemeenteraad Ferwerderadiel

De inwoners van de gemeente mogen eens per vier jaar naar de stembus. Zij kiezen dan de leden van de gemeenteraad. Bent u 18 jaar of ouder? Dan kunt u stemmen, maar ook zelf raadslid worden.

De raad neemt belangrijke besluiten en geeft aan wat burgemeester en wethouders moeten doen.

Ook stelt de raad verordeningen vast. Dit zijn regels die voor alle burgers gelden, zoals voor het parkeren, de sluitingstijden voor caf├ęs of het aanplakken van affiches.

Raadsprogramma 2014-2018

De gemeenteraad heeft een raadsprogramma (188.44 KB)(Lees voor) vastgesteld. In dit programma staan de doelstellingen die de raad graag gerealiseerd wil zien. Er is ook een Friese versie (186.47 KB)(Lees voor) van het raadsprogramma.

Raadsvergadering bijwonen

De gemeenteraad vergadert elke derde donderdag van de maand. Behalve in de zomervakantie. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis en beginnen om 20.00 uur. U kunt het vergaderschema voor het hele jaar hieronder bekijken.

U bent van harte welkom!