Klachten en bezwaar

Fouten maken is menselijk. Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de manier waarop de gemeente haar werk heeft gedaan. U kunt dan terecht bij de gemeentelijke klachtencoördinator. Dat is de heer Kees Corsèl.

Een klacht kunt u indienen via het digitaal loket. Daar leest u ook wat u kunt doen als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Wanneer u een klacht heeft, probeert een sectorhoofd de klacht eerst op te lossen. Hij overlegt dan met u en met de medewerker waarover u geklaagd heeft. Komt u er samen niet uit? Dan wordt de onafhankelijke klachtenfunctionaris ingeschakeld. Dat is de heer drs. H. Schukking uit Hurdegaryp..

De heer Schukking geeft advies aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur neemt een beslissing over uw klacht.