Zitting centraal stembureau bekendmaking uits...

Geen afbeelding
14-11-2018 12:34

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 november 2018 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân maakt bekend, dat op vrijdag 23 november 2018 om 10.00 uur in de raadzaal van de gemeente Dongeradeel te Dokkum een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt. Plaats:    DokkumDatum:    woensdag 14 november 2018 De voorzitter voornoemd,  M.A. Berndsen 

Veranderingen

Veranderingen

Per 1 januari 2017 is er het een en ander veranderd binnen de gemeentelijke organisatie. U leest hier meer.

Verkiezingen

Verkiezingen

Volg al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen in Noardeast-Fryslân 21 november!

KH2018

KH2018

Meer informatie over Kulturele Haadstêd 2018 in Ferwerderadiel.

Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden