Inspiratiebijeenkomst ‘Naar meer duurzame vor...

" "
27-09-2016 10:19

De regio Noordoost Fryslân heeft hoge ambities. Onder meer op het gebied van duurzaamheid. De samenwerkende gemeenten, provincie, Wetterskip Fryslân, Vereniging Noardlike Fryske Wâlden en de Friese Milieu Federatie hebben zich de uitdaging gesteld om in Noordoost Fryslân in 2025 40% duurzame energie op te wekken.

Melding doen

Melding doen

Via het digitaal meldloket van de gemeente kunt u melding doen van verzakte stoeptegels en andere zaken.

N.O. het Wad

N.O. het Wad

Heeft u project voor Noordoost aan het Wad? Hier vindt u meer informatie.

Sortibak

Sortibak

De restafvalcontainer heet voortaan Sortibak. Samen proberen we afval nog beter te scheiden.

Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: 0518 - 41 88 88
fax: 0518 - 41 88 77

Postadres
Postbus 2
9172 ZS Ferwert
info@ferwerderadiel.nl

Openingstijden