Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden

Voertuigen rijbewijs

Beschrijving

Bent u geslaagd voor uw rijexamen of heeft u een aanvullende rijbevoegdheid gehaald? Dan kunt u een rijbewijs aanvragen in de gemeente waar u woont. U kunt natuurlijk ook uw verlopen rijbewijs bij de gemeente laten vernieuwen. 
 
Om te voorkomen dat u vergeet uw rijbewijs te verlengen stuurt de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) u tijdig een herinneringsbrief.
Er zijn verschillende rijbewijscategorieën. Iedere categorie kent een eigen praktijkexamen.

 • het brommerrijbewijs (AM)
  Bent u 16 jaar of ouder? Dan mag u op een bromfiets rijden. Een bromfietsrijbewijs is verplicht. Een brommerrijbewijs is niet nodig als u een autorijbewijs (B) of motorrijbewijs (A) bezit.

 • het motorrijbewijs (A);
 • het personenautorijbewijs (B);
 • personenauto met aanhangwagen (BE);
 • het vrachtwagenrijbewijs (C);
 • vrachtwagen met aanhanger (CE);
 • busrijbewijs (D);
 • bus met aanhanger (DE);

 • Trekker

Aanvraag

Bij het aanvragen, verlengen of categorie-uitbreiding van uw rijbewijs zijn er enkele voorwaarden waar u rekening mee moet houden:

 • U moet ingeschreven zijn als ingezetene van de gemeente.
 • U moet uw oude rijbewijs inleveren (bij categorie-uitbreiding en vernieuwen).
 • U moet persoonlijk bij de aanvraag aanwezig zijn.
 • Uw identiteit moet vastgesteld kunnen worden.
 • Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit en bent u ook geen onderdaan van een land uit de Europese Unie of Zwitserland? Dan moet u een geldige verblijfsvergunning tonen.
 • U moet geslaagd zijn voor uw rijexamen. De verklaring van rijvaardigheid wordt dan door het CBR geregistreerd. De verklaring is zes maanden geldig.
 • Er moet een verklaring van medische geschiktheid door het CBR zijn geregistreerd. De verklaring is één jaar geldig.
 • Er mag geen sprake zijn van ontzegging of ongeldigverklaring van een rijbewijs.

Verwerkingsduur 

Het rijbewijs wordt om veiligheidsredenen op een centrale plaats in Nederland gemaakt. Hierdoor duurt het ongeveer een week voordat uw rijbewijs klaar is. In vakantieperiodes kan het langer duren. Dit betekent dat u twee keer persoonlijk bij de gemeente langs moet komen. Haalt u uw rijbewijs binnen drie maanden na de aanvraag op? Anders vervalt de geldigheid van uw rijbewijs!

Bijzonderheden

 • Groot rijbewijs (categorieën C, D)
 • Bent u 65 jaar of ouder?
 • Bent u 75 jaar of ouder?
 • Heeft u een medische indicatie?

Groot rijbewijs (categorieën C, D)

Heeft u een groot rijbewijs (categorie C, D)? Dan moet u zich om de 5 jaar medisch laten keuren door een ARBO arts. Dat is een voorwaarde voor het krijgen of verlengen van het groot rijbewijs. Wie een groot rijbewijs D wil halen moet minimaal 21 jaar zijn.
Bezitters van een groot rijbewijs die het beroep van chauffeur willen uitoefenen, hebben te maken de Richtlijn vakbekwaamheid. Dit houdt onder andere in dat chauffeurs die hun vakbekwaamheid (chauffeursdiploma) willen halen, twee praktijktoetsen moeten doen. Deze toetsen komen naast het praktijkexamen. Ook wijzigen de theorie examens. Lees hier (link: www.cbr.nl/10474.pp) voor meer informatie.

Bent u 70 jaar of ouder?

Dan krijgt u een rijbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is. Is er sprake van een medische indicatie? Dan geldt een afwijkende geldigheidsduur.

Bent u 75 jaar of ouder?

Bent u ouder dan 75 of verloopt de geldigheid van uw oude rijbewijs op of na uw 75e jaar? Dan moet u altijd gekeurd worden door een onafhankelijke arts. U bent dan verplicht een verklaring van geschiktheid te overhandigen bij het vernieuwen van een rijbewijs. Laat u zich op tijd keuren? Het kan namelijk vier maanden duren voordat het CBR een verklaring van geschiktheid afgeeft!

Heeft u een medische indicatie?

En wilt u een rijbewijs aanvragen of verlengen? Dan moet u een medische verklaring van geschiktheid hebben. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Het CBR registreert de verklaring van (medische) geschiktheid digitaal. U krijgt dus geen verklaring mee. 

Start zo spoedig mogelijk met het kopen en (voor een deel door een specifieke arts laten) invullen van een Eigen verklaring. U kunt deze kopen bij het gemeentehuis of bij het CBR. 

Het CBR streeft ernaar om alle aanvragen van een Verklaring van geschiktheid zo spoedig mogelijk af te handelen, met een maximumtermijn van vier maanden. Als u wordt verwezen naar een of meerdere medisch specialisten brengt dat namelijk wachttijd met zich mee.

Meer informatie over de medische beoordeling vindt u op de website van het CBR

Vragen

Voor meer informatie over uw (nieuwe) rijbewijs kunt u contact opnemen met sector Burgerzaken, telefoonnummer (0518) 418 839.