Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden

Nieuwsberichten

Contactgegevens

01-01-2017
De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. zijn per 1 januari 2017 ambtelijk gefuseerd. De ambtenaren werken samen in een nieuwe organisatie: DDFK-gemeenten.

Contactgegevens en openingstijden

Doordat afdelingen verhuisd zijn en we activiteiten of werk soms op een andere manier organiseren, zijn er ook veranderingen die u als inwoner merkt. Op deze pagina zetten we die veranderingen op een rij. Het gaat vooral om:

 • Een nieuw telefoonnummer: (0519) 29 88 88
 • Andere openingstijden

Soms moet u naar een andere locatie dan uw eigen gemeentehuis om iets te regelen. In enkele gevallen kunnen medewerkers van de gemeente ook naar u of een ander gemeentehuis toekomen. Maak daarvoor een afspraak.

Wilt u bellen met de gemeente?

Telefonisch zijn de gemeenten bereikbaar op telefoonnummer (0519) 29 88 88.

 • maandag t/m donderdag: 08.30 – 16.30 uur
 • vrijdag: 08.30 – 12.00 uur

Wilt u uw paspoort verlengen, een rijbewijs aanvragen of andere zaken regelen die te maken hebben met Burgerzaken?

Steeds meer zaken kunt u online regelen. Kijk daarvoor op de website http://pdc.ddfk.nl/. Als u naar het gemeentehuis wilt voor bijvoorbeeld een aanvraag van een rijbewijs of paspoort, dan kunt u tijdens de openingstijden terecht op uw eigen gemeentehuis.

Dantumadiel, Damwâld

 • maandag: 09.00 – 12.00 uur
 • dinsdag: 09.00 – 12.00 uur en 19.00 – 20.30 uur
 • woensdag: 13.00 – 16.30 uur
 • donderdag: 09.00 – 12.00 uur
 • vrijdag: 09.00 – 12.00 uur

 

Dongeradeel, Dokkum

 • maandag: 13.00 – 16.30 uur
 • dinsdag: 13.00 – 16.30 uur
 • woensdag: 13.00 – 16.30 uur
 • donderdag: 13.00 – 16.30 uur
 • vrijdag: 09.00 – 12.00 uur en 19.00 – 20.30 uur

 

Ferwerderadiel, Ferwert

 • maandag: 09.00 – 12.00 uur
 • dinsdag: 09.00 – 12.00 uur
 • woensdag: 16.00 – 19.30 uur
 • donderdag: 09.00 – 12.00 uur
 • vrijdag: 09.00 – 12.00 uur

 

Kollumerland c.a., Kollum

 • maandag: 09.00 – 12.00 uur
 • dinsdag: 09.00 – 12.00 uur
 • woensdag: 16.00 – 19.30 uur
 • donderdag: 09.00 – 12.00 uur
 • vrijdag: 09.00 – 12.00 uur

 

Wilt u een vergunning aanvragen of heeft u vragen over vergunningen?

Snel en digitaal een (omgevings)vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor het verbouwen van een huis, het afwijken van het bestemmingsplan of het slopen van een schuurtje. Dat kan via het Omgevingsloket online op www.omgevingsloket.nl. Online kunt u ook een vergunningscheck doen.

Wilt u een gemeentelijke vergunning aanvragen, zoals bijvoorbeeld voor een evenement of horeca, dan vindt u de aanvraagformulieren op de website van uw gemeente.

Wilt u een ambtenaar spreken, offline een vergunning aanvragen of iets anders regelen op vergunningengebied?
Dan kunt u bellen met de gemeente via (0519) 29 88 88. Als dat nodig of wenselijk is, plant een ambtenaar een gesprek met u in op een tijdstip dat u past. U kunt natuurlijk ook langs komen als u vragen heeft over vergunningen. Daarvoor kunt u tijdens openingstijden terecht op het gemeentehuis in Damwâld. Op andere gemeentehuizen is dit niet mogelijk als het om vergunningen gaat.

Heeft u vragen of zaken op het gebied van welzijn, zorg, participatie of inkomen?

De medewerkers die hieraan werken, doen dat vanuit het gemeentehuis in Damwâld. Voor met name inkomen deden ze dat voor een groot deel voor 1 januari ook al. Het gebiedsteam kan net als voorheen een afspraak maken op een van de gemeentehuizen of in voorkomende gevallen (meestal op het gebied van zorg) bij u thuis. De medewerkers zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer (0519) 29 88 88. Meer informatie over het aanvragen van ondersteuning vindt u op de website http://pdc.ddfk.nl.

Wilt u een brief sturen aan de gemeente of het college?

Als u uw eigen college van burgemeesters en wethouders een brief wilt sturen, kunt u dat gewoon via het al bestaande postbusadres van de eigen gemeente doen. Stuurt u een brief aan ambtenaren of aan de organisatie DDFK dan is het postadres Postbus 13, 9290 AA Kollum.

Calamiteiten buiten openingstijden

Wilt u een melding doen van een calamiteit, zoals bijvoorbeeld een gat in de weg, een omgewaaide boom of een storing van een riool of een gemaal? En kan het niet worden uitgesteld tot de volgende werkdag? Dan kunt u de gemeente ook buiten openingstijden bereiken via het algemene telefoonnummer (0519) 29 88 88. 

Factureren

GR DDFK-gemeenten
Koningstraat 13 Dokkum
p/a Postbus 13
9290 AA  Kollum
Mailadres digitale facturen: factuur@ddfk.nl

Alle facturen die betrekking hebben op kosten die voor rekening van de gemeenten komen, zoals onderhoud wegen, inzameling huishoudelijk afval, onderwijshuisvesting etc. dienen aan de desbetreffende gemeente te worden gestuurd en/of gemaild.

Gemeente Ferwerderadiel
Hegebeintumerdyk 2 Ferwert
p/a Postbus 13
9290 AA Kollum
Mailadres digitale facturen: factuur@ferwerderadiel.nl

Staat uw vraag er niet tussen?

Als uw vraag er niet tussen staat, kijk dan op de website van uw gemeente. Of neem tijdens telefonische openingstijden contact op met het klantcontactcentrum (KCC): (0519) 29 88 88.