Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden

DFK gemeenten

DFK-gemeenten zoeken nieuwe gemeentenaam!

Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. samen verder als één nieuwe gemeente.

En bij een nieuwe gemeente, hoort een nieuwe gemeentenaam! Denkt u ook mee?

Waarom nu al een nieuwe naam?

Het duurt nog twee jaar voordat de drie gemeenten samen gaan. Toch is een nieuwe gemeentenaam als snel nodig. In mei 2017 moeten de gemeenten namelijk een verzoek tot herindeling indienen bij de Eerste en Tweede Kamer. Bij het indienen van dat verzoek, moet de nieuwe gemeentenaam bekend zijn.

Heeft u een idee voor een nieuwe gemeentenaam?

Iedereen, ook als u niet in één van de drie gemeenten woont, mag tussen 14 november en 14 december namen inleveren. Een naamgevingscommissie, met deskundigen op het gebied van onder andere taalkunde, heemkunde en marketing, maakt een selectie uit de ingeleverde namen. Op 15 maart, tegelijk met de Tweede Kamer verkiezingen, mogen alle inwoners van de drie betrokken gemeenten die stemgerechtigd zijn voor de Tweede Kamer verkiezingen en/of gemeenteraadverkiezingen stemmen op 1 van de geselecteerde namen.

 

Waar moet een nieuwe gemeentenaam aan voldoen?

We willen iedereen zoveel mogelijk vrijheid geven bij het bedenken van een nieuwe naam. Toch zijn er een aantal wettelijke regels waar een nieuwe gemeentenaam aan moet voldoen:

  • De naam mag niet elders voorkomen;
  • De naam mag niet teveel lijken op een andere naam in Nederland;
  • De naam mag geen strijd leveren met wettelijke bepalingen;
  • De naam mag geen samenstelling zijn, bijvoorbeeld Fekodong als samenstelling van Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Dongeradeel;
  • Bijzondere aandacht naar wet- en regelgeving, handvesten en verdragen die betrekking hebben op regionale talen en talen van minderheden. Gesteld kan worden dat gebruikers van regionale talen of talen van minderheden er in een nieuwe gemeente niet op achteruit mogen gaan. Dit is van toepassing op de Friestaligen.

Naast de wettelijke regels, vindt de naamgevingscommissie een aantal zaken van belang. Zo kan een naam topografische verwantschap hebben, verwijzen naar de cultuur of de historie van de gemeenten, of betrekking hebben op het gebied waarin de drie gemeenten zich bevinden. Verder zijn imago en marketing belangrijke punten: de naam moet origineel en herkenbaar zijn en positieve uitstraling hebben. Dat de naam gebruiksvriendelijk is en bijvoorbeeld als bijvoeglijk naamwoord kan worden gebruikt is een pluspunt. Al met al is het van belang dat de naam past bij de nieuwe gemeente.

Hoe werkt het?

Tussen 14 november en 14 december 2016 kan iedereen, ook als u uit een andere gemeente komt, namen inleveren voor de nieuwe gemeente. Via het online invulformulier kunt u een suggestie voor een nieuwe gemeentenaam inleveren. Een papieren versie van het invulformulier is beschikbaar op de drie gemeentehuizen in Dokkum, Ferwert en Kollum.

Winnaar

De persoon die de winnende naam heeft ingeleverd, ontvangt een geldprijs van €500,-.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debra van Kleinwee, projectbureau D(D)FK, via het telefoonnummer (0519) 29 88 81 of via d.vankleinwee@ddfkgemeenten.nl.