Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden

Nieuwsberichten

" "

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling heet v...

woensdag 24 december 2014

Per 1 januari 2015 houden het huidige Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld op te bestaan.

" "

Gemeenteraad geeft groen licht voor gemaal Vi...

donderdag 18 december 2014

De gemeenteraad ging donderdag akkoord met een wijziging in het bestemmingsplan voor de bouw van het zeegemaal Vijfhuizen en de realisatie van het verkwelderingsproject van 33 hectare.

" "

Heeft u zorg & ondersteuning nodig?

donderdag 18 december 2014

Vanaf 1 januari kunt u terecht bij het gebiedsteam. Het team bestaat uit professionals van verschillende instellingen op het gebied van welzijn, zorg en jeugd.

" "

Wijziging in opvang zwerfdieren

woensdag 17 december 2014

Vanaf 2015 zijn er een aantal wijzigingen voor wat betreft de opvang van zwerfdieren. Voorheen kon u dit melden bij de gemeente. Vanaf 2015 gelden onderstaande contactgegevens.

" "

Landelijke maatregelen Vogelgriep

maandag 24 november 2014

Op diverse locaties in Nederland is vogelgriep geconstateerd. Om de uitbraak van vogelgriep in Nederland te bestrijden, is er op zondag 23 november een nieuw pakket maatregelen genomen.

" "

Veelgestelde vragen huishoudelijke hulp in 20...

donderdag 06 november 2014

Waarom heb ik in 2015 geen recht meer op huishoudelijke hulp? Op deze en andere veelgestelde vragen proberen wij hier een antwoord te geven.

" "

Veranderingen bij de sociale dienst

woensdag 05 november 2014

Vanaf 2015 gaat de gemeente Ferwerderadiel één sociale dienst vormen met de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.