Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden

Nieuwsberichten

Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-be...

woensdag 21 februari 2018

In week 9 worden namens de de DDFK-gemeenten de aanslagen gemeentelijke belastingen 2018 verzonden. Op het aanslagbiljet staat ook de nieuwe WOZ-waarde vermeld.

Vervolgbijeenkomst Omgevingsproces Ternaard

dinsdag 20 februari 2018

Op 12 maart 2018 informeren wij u graag over de uitkomst van de gesprekken met belanghebbenden bij het Omgevingsproces Ternaard. Dit is een vervolg op de startbijeenkomst van 4 december jl.

Verkrijgbaarstelling tekst van een aan een re...

maandag 19 februari 2018

De burgemeester van Ferwerderadiel brengt ten openbare kennis dat in verband met het op woensdag 21 maart 2018 te houden referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 de tekst van de...

" "

Dantumadiel en Noardeast-Fryslân bekrachtigen...

dinsdag 13 februari 2018

Op dinsdag 13 februari 2018 ondertekenden de colleges van B&W van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. de dienstverleningsovereenkomst (dvo) die de samenwerking regelt tussen de nieuwe...

Herindelingscommissie ‘Noardeast-Fryslân’ off...

donderdag 08 februari 2018

Per 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. In voorbereiding op deze bestuurlijke fusie is er nu een herindelingscommissie...