Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden

Nieuwsberichten

Nieuwe serie bijeenkomsten voor startende ondernemers ‘Dwaande met je bedrijf’

08-09-2017
Van september tot en met november organiseert Netwerk Noordoost weer een serie uit de ondernemerscyclus ‘Dwaande met je bedrijf’ voor startende ondernemers in Noordoost Fryslân. In zeven modules krijgen beginnende ondernemers inzicht in hun sterke en zwakke kanten, de belangrijkste wetten en regels, effectieve marketing, financiën en belastingen.

Ook is er een workshop die ondersteunt bij het schrijven van een eigen ondernemersplan. Verschillende bedrijven, vaak uit de regio, delen hun kennis en zijn betrokken bij de organisatie van deze bijeenkomsten.

Starten vanuit een uitkering

26 september start de cyclus met een speciale avond over het starten van een bedrijf vanuit een uitkering. Er is behoefte aan informatie hierover. Deze bijeenkomst is in Buitenpost. Het UWV en het Bureau Zelfstandigen Friesland zijn ook aanwezig.

Aanmelden

Deelname aan één of meer avonden van de ondernemerscyclus "Dwaande met je bedrijf" is gratis, maar wel geldt een maximum aantal deelnemers per avond. Heeft u een bedrijf (of gaat u binnenkort starten) in de regio en heeft u interesse: meld u dan zo spoedig mogelijk aan! Aanmelden via het formulier op de website van Dwaande: www.dwaande.nl/starters Neem voor vragen contact op met Ilona Boekhorst van de gemeente Achtkarspelen via telefoonnummer 140511 (zonder netnummer) of per e-mail, i.boekhorst@achtkarspelen.nl