Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden

Nieuwsberichten

Subsidie voor sociaal-culturele activiteiten in Ferwerderadiel in 2018

08-01-2018
De gemeente Ferwerderadiel verleent subsidie voor diverse sociaal-culturele activiteiten die verenigingen en andere, niet-commerciële organisaties in de gemeente organiseren.

 Onder andere muziekkorpsen, koren, toneel-, zang- en dansverenigingen en organisaties die sociaal-culturele activiteiten voor jeugd of ouderen organiseren, kunnen hiervoor subsidie bij de gemeente Ferwerderadiel aanvragen. Subsidieaanvragen voor het organiseren van dergelijke activiteiten in 2018 in Ferwerderadiel moeten vóór 1 maart 2018 ingediend worden.

Voor het indienen van een aanvraag dient men gebruik te maken van het aanvraagformulier. Dit formulier is inmiddels naar alle organisaties die in 2017 subsidie hebben ontvangen, toegestuurd. Het formulier is ook te downloaden van de website www.ddfk.nl (ga naar onderwerpen A-Z > s > subsidie Ferwerderadiel aanvragen > documenten). Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de heer S. de Boer (tel. 0519-298888, e mail info@ddfk.nl).

Een ingevuld aanvraagformulier kan gestuurd worden naar de gemeente Ferwerderadiel, Postbus 13, 9290 AA in Kollum of gemaild worden naar info@ddfk.nl. Aanvragen voor het jaar 2018 kunnen tot uiterlijk 1 maart as. ingediend worden.