Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden

Nieuwsberichten

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018 Noardeast-Fryslân

23-11-2018
De stemmen zijn geteld. Het CDA is als grootste partij uit de bus gekomen. Vrijdag 23 november 2018 is in een openbare zitting van het hoofdstembureau de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling van de gemeenteraad Noardeast-Fryslân formeel vastgesteld.

In de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân zijn in totaal 29 zetels te verdelen. U vindt alle uitslagen hieronder.

PartijAantal stemmenAantal zetels
CDA37637
FNP26335
ChristenUnie20624
S!N21884
PvdA15703
VVD19313
Waddenpartij257-
ELP-NEF9471
Gemeentebelangen10682

 

 

Opkomst

In de herindelingsgemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. werden in totaal 35.467 kiesgerechtigden opgeroepen hun stem uit te brengen. In totaal brachten 16.419 mensen hun stem uit. Er waren 24 blanco stemmen en 22 stemmen werden ongeldig verklaard. Het aantal kiezers dat mocht stemmen met een geldig volmachtsbewijs bedroeg 1584.

Kandidaten gemeenteraad

Naam kandidaatWoonplaats
van der Aar, A.R. (Anton) (m)Dokkum
Akkerman, L. (Lisette) (f)Ferwert
van der Bent, W.A. (Willem) (m)Ternaard
Boerema, J.E. (Jelle) (m)Burum
Braaksma, P.L. (Pieter) (m)Oostrum
Breeuwsma, F. (Fedde) (m)Dokkum
Dekkema, J. (Jan) (m)Kollum
Ferwerda-Havenga, D. (Digna) (v)Blije
Hanemaaijer, E. (Esther) (v)Dokkum
de Jager, K. (Klaas) (m)Kollum
Jouta, L.J. (Hanneke) (f)Ferwert
Keizer, S. (Sjoerd) (m)Triemen
Klinkenberg, J.M. (Cootje) (v)Morra
Kooistra, D. (Dirk) (m)Dokkum
Koonstra, A. (Bert) (m)Zwagerbosch
Lammering, J. H. (Johan) (m)Holwerd
Merkus, K.C. (Kevin) (m)Kollum
Reitsma-Hazelhoff, F.H. (Fenny) (v)Hegebeintum
Schaafstal, G.T. (Gryte) (v)Kollumerzwaag
Sijtsma, L (Lieuwe) (m)Aalsum
Slijver, R. (Rebecca) (v)Dokkum
Soepboer, A.J. (Aant Jelle) (m)Niawier
Talsma, J.Dokkum
van der Tol, J.J. (Jan Jarig) (m)Blije
van der Veen, W. (Willem) (m)Veenklooster
Vellinga-Zeilstra, E. (Lysbeth) (v)Dokkum
de Vries, J.W. (Jelle Wessel) (m)Ferwert
de Vries, J. D. (Jouke Douwe) (m)Dokkum
Wijbenga-Kleinschmidt, B.H. (Barbara) (v)Ferwert

 

Meer informatie

De officiele processen verbaal kunt u hieronder downloaden:


U kunt het proces-verbaal ook inkijken op het gemeentehuis. U kunt zich hiervoor melden bij de balie.