Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden

Nieuwsberichten

Week tegen Kindermishandeling: cliënten van Fier exposeren met eigen werk in gemeentehuizen

15-11-2018

In de Week tegen Kindermishandeling, 19 t/m 25 november 2018, zijn in de gemeentehuizen in Ferwert, Dokkum, Damwâld en Kollum exposities te bekijken met kunstwerken, tekeningen, schilderijen en posters, gemaakt  door kinderen en jongeren die te maken hebben (gehad) met kindermishandeling. Het zijn bijzondere en indrukwekkende creaties, gemaakt door cliënten van Fier.

 

Uitnodiging exposities

Namens deze kinderen en jongeren nodigen de gemeenten iedereen uit voor deze exposities. De exposities zijn vrij toegankelijk en te bezichtigen tijdens de openingstijden van de gemeentehuizen. Een overzicht van de openingstijden is te vinden op www.ddfk.nl of op te vragen via telefoonnummer (0519) 29 88 88.

 

Maak het verschil

Het landelijke thema van de Week tegen Kindermishandeling 2018 is: “Ik maak het verschil”. Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken en is niet onbelangrijk: kindermishandeling (en andere vormen van huiselijk geweld) is het grootste veiligheidsprobleem dat we op dit moment in de samenleving hebben.

Wat doet Fier?

Fier is een landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier spant zich ervoor in om geweld te voorkomen, te stoppen en hulp te bieden bij de gevolgen van geweld. Fier streeft naar directe hulp voor iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld in een afhankelijkheidsrelatie. Zowel slachtoffers en getuigen (meestal kinderen) als plegers van geweld.

 

“Het houdt niet op. Niet vanzelf”
Met de slogan “Het houdt niet op. Niet vanzelf” voert de Rijksoverheid sinds 2012 campagne voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wie zich zorgen maakt, wordt opgeroepen om Veilig Thuis te bellen. Want: ‘…er is maar één iemand nodig om kindermishandeling te stoppen’.

Ondanks alle campagnes, adviezen, bijeenkomsten, plannen en bestuurlijke overleggen is het aantal kinderen dat te maken krijgt met verwaarlozing, mishandeling of misbruik niet aantoonbaar gedaald. Er is dus nog veel werk te verzetten als het gaat om de aanpak van kindermishandeling.