Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden

Nieuwsberichten

Laatste erepenning gemeente Ferwerderadiel voor Johannes van Dijk

03-12-2018
De allerlaatste erepenning van Ferwerderadiel gaat naar Johannes van Dijk uit Ferwert. De heer van Dijk kreeg de penning uitgereikt op vrijdag 30 november, tijdens de Dag van de Ouderen in Woonzorgcentrum Foswert in Ferwert.


Johannes van Dijk heeft veel betekend voor het in beeld brengen van de geschiedenis van de gemeente. Zo heeft hij enkele boeken geschreven over de historie van Ferwert en Ferwerderadiel. Daarnaast geeft de heer van Dijk rondleidingen door Ferwert en heeft hij een fototentoonstelling gemaakt over historisch Ferwert. Deze tentoonstelling is te bezichtigen in het gemeentehuis in Ferwert. Tevens heeft Johannes van Dijk namen voor nieuwe straten aangedragen.

Jarenlang verzamelde Johannes van Dijk grafgedichten. Deze zijn tentoongesteld in de
St.-Martinustsjerke in Ferwert. Zo is de plattegrond van de historie van Ferwert door hem bedacht. De heer van Dijk is daarnaast een dankbare vraagbaak voor scholieren van het middelbaar onderwijs die een scriptie moeten schrijven. Ook levert Johannes van Dijk een bijdrage aan de afscheidsbijeenkomsten die de gemeente Ferwerderadiel in december organiseert. 

Gezien de activiteiten op historisch gebied die de heer van Dijk heeft verricht, heeft het gemeentebestuur van Ferwerderadiel besloten Johannes van Dijk de Erepenning van Ferwerderadiel toe te kennen.