Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden

FUMO

FUMO

Medewerkers van de FUMO (Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving) zijn deskundig op het gebied van milieu, bodem, geluid externe veiligheid en lucht.

Sociale Dienst

Sociale Dienst

Voor de sociale dienst kunt u terecht bij de gemeente Dantumadiel. Voor alles op het gebied van inkomen en zorg.

Handhaving

Handhaving

Medewerkers van dit bureau controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt. En zij gaan af en toe langs bij iedereen die bouwt of verbouwt.

Lees verder

Onderwijsgroep Fier

Onderwijsgroep Fier

Onderwijsgroep Fier is de stichting voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs die gevestigd is in Stiens.