Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden

Cultuur

In de gemeente zijn vele verenigingen en instellingen actief op het gebied van cultuur. Van zang, muziek en dans tot toneel, kunst, musea en monumenten. In de digitale gemeentegids vindt u een overzicht.

Monumenten en cultureel erfgoed

Afbeelding van een boog in de lucht

In Ferwerderadiel staan 78 beschermde Rijksmonumenten. Dat zijn onder meer 14 boerderijen, 12 kerken, 9 waterradmolens en een koren-, pel- en houtzaagmolen.

Ook zijn er nog 27 monumentale woningen, een café en een State. Deze State bevindt zich op een beschermde buitenplaats in Hegebeintum met een door Roodbaard ontworpen tuin.

De dorpsgezichten van Hallum, Ferwert, Hegebeintum, Jannum en Burdaard zijn beschermd. De dorpsgezichten zijn daarmee een monument op zichzelf.

Meer informatie?

Stichting Monumentenzorg Ferwerderadiel zet zich in voor de instandhouding en bescherming van de monumenten.