Over de gemeente

Afbeelding ligging gemeente Ferwerderadiel in Nederland

Ferwerderadiel is een gemeente met prachtige natuur, mooie dorpen en agrarische activiteiten. Trotse winnaar van de Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. Er zijn beschermde dorpsgezichten. Fraaie kerken en molens. Ongerepte kwelders langs de Waddenkust. Dijken en historische terpen. Zij zorgen voor een prachtige 'hoarizon'. De strijd tegen het zeewater is ook vandaag nog terug te zien in het terpenlandschap.

Ferwerderadiel is daarnaast een plattelandsgemeente met ongeveer 9.000 inwoners. De gemeente bestaat uit de dorpen Burdaard, Blije, Ferwert, Ginnum, Hallum, Hegebeintum, Jannum, Jislum, Lichtaard, Marrum, Reitsum en Wânswert.

In 2006 werd Ferwerderadiel wereldnieuws. Toen kwamen 272 paarden vast te zitten op een kwelder bij Marrum. Zij raakten ingesloten door het water. De beelden van de redding gingen de hele wereld over.