Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden

Feiten en cijfers

Hoeveel mensen wonen er in Ferwerderadiel? En in welke dorpen wonen zij?
Dat leest u hieronder.