Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden

Historie

Ferwerderadiel ontleent zijn naam aan het dorp Ferwerd. Waarschijnlijk is het woord Ferwerd afgeleid van het woord ‘feer’ of ‘ferah’, wat 'oude begraafplaats' betekent. Ferwerderadiel is een Friese gemeente. Daarom wordt vandaag de dag de naam Ferwert gebruikt.

Grietenijen

In vroeger tijden waren er nog geen gemeenten. Toen noemde men dat grietenijen. De woorden grietenij en grietman zijn afgeleid van het oud-Friese greta. Greta betekent aanspreken, begroeten, uitdagen, aanklagen, beschuldigen, beoordelen of vonnissen.

Fryslân was in de 14e eeuw verdeeld in drie regio’s. Oostergo, Westergo en Zevenwouden. De zes grietenijen van Oostergo vormden samen het district Wininghe (Wijns).
De eerste grietman van Ferwerderadiel heette Yornd (Jouwerd) Bottyngha (Bottinga of Botnia) en woonde in Marrum. Hij wordt al genoemd in oorkonden van 1418.

Kloosters

In de gemeente Ferwerderadiel stonden vroeger drie kloosters. Het Benedictijner-klooster Foswert bij Ferwert, het klooster Mariëngaarde van de Premonstrantenser-orde ten zuiden van Hallum en het Cisterciënser klooster “Genezareth” in de uiterste zuidoosthoek van de gemeente.

Gemeentewapen

Afbeelding gemeentewapen Ferwerderadiel

Het gemeentewapen werd al in 1393 gebruikt. De Hoge Raad van Adel in Den Haag heeft het op 25 maart 1918 officieel bevestigd.
De omschrijving van het wapen is “Zijnde van lazuur, beladen met zeven sterren van goud, paals gewijze geplaatst, twee, drie, twee, het schild gedekt met een gouden kroon.”

Gemeentevlag

Afbeelding gemeentevlag Ferwerderadiel

“Een vlag van zeven gelijke horizontale banen van blauw en geel, langs de broekzijde een van blauw en geel geschaakte paal met veertien stukken, waarbij de blauwe gele zespuntige sterren dragen.” Het is de officiële beschrijving van de gemeentevlag. De gemeentevlag is officieel ingesteld door de gemeenteraad op 30 juni 1959. De gemeentevlag is voor evenementen e.d. beschikbaar.

Gemeentearchief

Zoekt u informatie over uw voorouders? Of wilt u oude foto’s bekijken? Dan kunt u maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.00 uur terecht bij het gemeentearchief. Maakt u eerst even een afspraak? Bel (0518) 41 88 88.

De website van Tresoar biedt ook historische informatie, zie www.tresoar.nl. Op de website www.friesarchiefnet.nl is veel informatie te vinden over de archieven van alle Friese gemeenten en waterschappen en de provincie Fryslân.

Naar boven