Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
telefoon: (0519) 29 88 88

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum
info@ddfk.nl

Openingstijden

Natuur

Afbeelding logo Unesco

Ferwerderadiel grenst aan de Waddenzee. Een prachtig en internationaal beschermd natuurgebied. Het Waddenzeegebied staat op de lijst van UNESCO Werelderfgoed.

Het waddengebied strekt zich uit tussen tussen Esbjerg in Denemarken en Den Helder in Nederland. Het gebied heeft een totale oppervlakte van ongeveer 10.000 km².

Buitendijks gebied

Noard-Fryslân Bûtendyks. Bekend geworden door de ‘paarden van Marrum’. In het najaar van 2006 raakten zij ingesloten door het snel opkomende zeewater. Hun leven werd op spectaculaire wijze gered door een aantal dames te paard.

Het buitendijks gebied is het ideale leefgebied voor allerlei soorten vogels. Achter de zeedijk zijn zomerpolders met drinkdobben, kwelders en kwelderwerken.

It Fryske Gea

It Fryske Gea is eigenaar van het gebied. De organisatie heeft 4.000 hectare van het buitendijkse land in beheer. Wilt u weten wanneer het gebied is opengesteld? Of wilt u eens door een gids rondgeleid worden? Dan kunt u contact opnemen met It Fryske Gea.

Wadden Werelderfgoed

Ferwerderadiel ligt aan de Waddenkust. Sinds juni 2009 is de Waddenzee UNESCO werelderfgoed. Daarmee is de Waddenzee gelijkgesteld met beroemde natuurgebieden als Yellowstone in de Verenigde Staten en de Kilimanjaro in Tanzania. Wereldwijd wordt erkend dat de Waddenzee van bijzonder belang is voor onze planeet.